top of page

O nás - práca v združení

O nás:

Združenie Jakobsweg Römerland-Carnuntum bola založené za účelom obnovenia svätojakubskej cesty z Wolfthalu do Schwechatu, zabezpečenia jeho označenia ako aj propagácie medzi širokou verejnosťou.  Sme však ale hlavne spoločenstvo ľudí, ktoré sa snaží dať pútníkom pred, počas ale aj po ukončení púte akúsi domovinu. Cez stretnutia a spoločné aktivity sa usilujeme o posilnenie pútnickej komunity.

Združenie sa hlási k týmto princípom:

  • Prispievať k prekonávaniu sociálnych, kultúrnych a náboženských rozdielov

  • Motivovať k väčšej spolupráci a dobrému spolunažívaniu

  • Putovať s víziou spravodlivosti a mieru

  • Chrániť životné prostredie .

  • Podpovať putovanie ako prostriedok udržiavania fyzického a duševného zdravia

  • Povzbudzovať k sociálnej zodpovednosti

5C75BC91-974F-4437-9C51-FD21B3C321AF.jpe
bottom of page