Etapa 3 - z Carnuntum do Maria Ellend

Heidentor - pohanská brána

Pred rímskym mestom sa pokračuje cez parkovisko smerom k Heidentor - pohanskej bráne

Heidentor

Cesta pokračuje okolo symbolu celého regiónu a takisto svätojakubskej cesty Carnuntum - pohanskej brány Heidentor.

Plošina

Pokračujeme ďalej podľa smerovníkov svätojakubskej cesty až do Wildungsmauer, kam dorazíme po 6 kilometroch.

Wildungsmauer

In Wildungsmauer máte možnosť navštíviť románsky kostol z 16. storočia.

Pozoruhodnosti, možnosti ubytovania a občerstvenia v  Scharndorf/Wildungsmauer

Marterl

Ak nemáte záujem navštíviť kostol, odbočte za hostincom Jahner doľava smerom na Regelsbrunn, ktorý je vzdialený 1,7 km.

Kostol Sv. Jakuba

V Regelsbrunne vedia cesta okolo kostola Sv. Jakuba. Ďalej pokračujeme pri odbočke mierne vpravo smerom na  Haslau. (6,2km)

Haslau

Haslau láka svojou nábrežnou promenádou a vinárňou k oddychu.  Pri malej kaplnke odbočte vľavo smerom na Maria Ellend (2,4km).

Pozoruhodnosti, možnosti ubytovania a občerstvenia v  Haslau/Maria Ellend

Maria Ellend

V Maria Ellend môžete nielen navštíviť miestny kostol ale aj lurdskú jaskyňu na druhej strane cesty.

Lurdská jaskyňa

Po návšteve lurdskej jaskyne pokračujte po hlavnej ceste. Cesta sa mierne zatáča doprava smerom do Fischamendu (6,1km), kde sa končí tretia etapa.

Tu pokračujete na etapu 4

Verein Jakobsweg Römerland-Carnuntum

Kirchenplatz 13

2401 Fischamend

ZVR: 1533678801