top of page

Etapa 2 – z Hainburgu do Carnuntum

DSC00633.jpeg

Viedenská veža

V Hainburgu opustíme  Kirchenplatz smerom na západ a prejdeme popod Viedenskú vežu. Tu svätojakobská cesta pokračuje ďalej smerom k  Bad Deutsch Altenburg, ktorý je vzdialený približne  3,7 kilometra od Hainburgu.

IMG_7886.jpeg

Popod železnicou

Za vežou nám šípky ukazujú odbočku vpravo. Ulica smerom nadol nás zavedie ku kruhovej križovatke, kde odbočíme vľavo popod železnicu. Tu sa opäť ocitneme na vlečnej dunajskej ceste.

Pokračujeme ďalej po ceste, až kým nedôjdeme k odbočke.

IMG_4529.jpeg

Odbočka

Pri tejto odbočke choďte smerom doprava.  Cesta vás zavedie príamo do  Bad Deutsch-Altenburg. Na kruhovej križovatke odbočte vľavo.

Alternatíva: Ak na odbočke odbočíte vľavo smerom nahor, prídete k mariánskemu kostolu pri cintoríne. Bohužiaľ je kostol zväčša zatvorený.

IMG_4530.jpeg

Múzeum Carnuntinum

Po kruhovej križovatke prídete rovno k múzeu  Carnuntinum .

V Bad Deutsch-Altenburg sa nachádza viacero reštaurácií, kde sa môžte občerstviť.

Pozoruhodnosti, ubytovanie a občerstvenie v

Bad Deutsch-Altenburg

IMG_4531.jpg

Elizabetina kaplnka

Za kúpeľným domom je autobusová zástavka. Pred zástavkou odbočte vpravo popri potoku.

 

Na konci krátkej cesty odbočte vpravo a tak dôjdete k Elizabetinej kaplnke.

13EC7818-E50E-4903-AA7B-AE5A0B8CE705.jpe

Smer Petronell

Nasledujte značky a choďte smerom na  Petronell-Carnuntum, kam dorazíte za 7,8 kilometra.

IMG_4535.jpg

Poľnou cestou

Nasledujte značky a choďte smerom  Petronell-Carnuntum.

IMG_4536.jpg

Petronell-Carnuntum

V  Petronelli prídete k obytnej zóne, kde podľa značky odbočte vpravo, až kým dôjdete na hlavnú cestu. 

 

Po hlavnej ceste prídete rovno k rímskemu osídleniu.

IMG_4542.jpg

Sv. Petronilla

Druhá varianta je okolo sv. Petronille, ku ktorej sa dostanete popri farskému kostolu.

Ďalej nasledujte značky až ku rímskym vykopávkam Carnuntum.

IMG_4544.jpeg

Carnuntum

Dorazili ste k starému rímskemu osídleniu Carnuntum v Petronell Carnuntum!

Pozoruhodnosti, ubytovanie a občerstvenie  v  Petronell-Carnuntum

 

Gratulujeme k ukončeniu 2. etapy.
 

Ďalej k 3. etape

bottom of page