Etapa 4- z Maria Ellend do Schwechatu

Maria Ellend

V Maria Ellend nasledujte hlavnú ulicu popri kostolu. Po 200 metroch vás značka nasmeruje mierne vpravo smerom na Fischamend (6,1km)

Po chvíli dorazíme k mŕtvym ramenám Dunaja. Ďalej pokračujeme rovno až do Fischamendu.

Mŕtve ramená Dunaja

Tento úsek cesty si určite užijete, je v nádhernej prírodnej scenérii.

Fischamend

Keď  dorazíte pod diaľničný most pri čerpacej stanici, už ste takmer pri kostole vo Fischamende.

Nasledujte značku doľava, ktorá Vás dovedie ku kostolu.

Pozoruhodnosti, možnosti ubytovania a občerstvenia vo Firschamende

Svätojakubská cesta Viedeň

Pri kostole pokračuje cesta ďalej cez obytnú zónu smerom k Dunaju. Tou pokračujte ďalej pozdĺž vlečnej cesty, ktorá vás zavedie do Mannswörthu.

V Mannswörthe máte možnosť pokračovať vľavo smerom na Viedeň alebo ísť rovno a navštíviť po ceste  kostol Sv. Jakuba vo Schwechate. Týmto ste ukončili 4. Etapu.

Ďalej pokračuje svätojakubská cesta cez Viedeň.

Schwechat

Ku kostoul sv. Jakuba vo  Schwechat dorazíže po cca. 2,4 km.

Pozoruhodnosti, Ubytovanie a občerstvenie vo Schwechate

Verein Jakobsweg Römerland-Carnuntum

Kirchenplatz 13

2401 Fischamend

ZVR: 1533678801